Nhịp Cầu Yêu Thương nhận được kêu gọi giúp đỡ cho một cháu tại Nghệ an. Cháu bị lách quá to cần cắt bỏ vì có nguy cơ bị vỡ. Hình vẽ bên trái là diện lách.
Họ và tên: LU THỊ AN NA, 5 tuổi
Gia đình dân tộc Thái thuộc diện nghèo. Bạn Trần Mỹ Hương liên hệ với bạn Sơn: 0986065707 thu xếp cho cháu ra Hà nội khám với Ths Nam khoa huyết học để làm các xét nghiệm chuẩn bị mổ cho cháu. Bạn Phương hỗ trợ lo chỗ ăn ở. Viện phí được miễn theo quy định phần phát sinh do một tổ chức từ thiện khác chi trả.Nhịp Cầu Yêu Thương hỗ trợ 1 phần tiền ăn. Bạn Hương tạm ứng cho gia đình 2 triệu đồng.

1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here