Sáng nay cùng Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỉ Hà nội và các chuyên gia Hoa kì tổ chức hội thảo chuyên đề về các vẫn đề khó khăn của trẻ tự kỉ và các biện pháp can thiệp. Tỉ lệ trẻ bị tự kỉ tăng lên hàng năm. Thống kê tại Hoa kì năm 2014 cho thấy tỉ lệ trẻ tự kỉ là 1,5% (1/68 trẻ). Báo cáo sáng nay cho thấy tỉ lệ là 1/65.
Nếu lấy tỉ lệ là 1,5% thì tại Việt nam có khoảng nủa triệu trẻ bị tự kỉ đồng nghĩa với nửa triệu gia đình có trẻ tự kỉ. Không những trẻ tự kỉ bị thiệt thòi rất lớn mà các gia đình có trẻ cũng gặp vô vàn khó khăn về tinh thần và gánh nặng tài chính.
Một nửa triệu trẻ em và nửa triệu gia đình có trẻ bị tự kỉ là một tỉ lệ rất cao trong cộng đồng tuy nhiên họ nhận được rất ít sự quan tâm giúp đỡ của xã hội. Chúng ta chưa hề có một chương trình quốc gia về chăm sóc trẻ tự kỉ, đặc biệt là chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế và Bộ giáo dục vì chăm sóc trẻ tự kỉ cần có sự phối hợp giữa các chuyên gia y tế và giáo dục. Còn quá ít các tỉnh thành có các trung tâm giáo dục can thiệp cho trẻ tự kỉ. Số cán bộ tâm lí/giáo dục đặc biệt được đào tạo bài bản về lĩnh vực này còn quá ít. Điều đáng buồn hơn là cho đến nay trẻ em bị tự kỉ vẫn chưa được công nhận là trẻ khuyết tật nên không được hưởng các chính sách/chế độ dành cho trẻ khuyết tật mặc dù đây là một khuyết tật rất nặng nề về phát triển tâm thần kinh.
Các chuyên gia cho biết, tại Mỹ một trẻ tự kỉ có đến 5 cán bộ cùng phối hợp để chăm sóc. Một số anh chị cho biết chăm sóc trẻ tự kỉ của chúng ta thua xa nhiều nước trong khu vực. Chương trình chăm sóc trẻ tự kỉ tại Malaysia được chính Thủ tướng và Phu nhân chủ trì. Khẩu hiệu của họ là “ Tự kỉ không phải là thảm họa, không biết tự kỉ mới là thảm họa”. Malaysia có chương trình quốc gia nhằm sàng lọc, chẩn đoán sớm trẻ tự kỉ, giáo dục cho bố mẹ và lấy gia đình làm đơn vị can thiệp . Họ cho rằng chính sách này sẽ giúp cho nhiều trẻ em có khả năng hội nhập hơn và chi phí cũng thấp hơn so với chẩn đoán và can thiệp muộn.
Bao giờ trẻ tự kỉ Việt nam mới được quan tâm đúng mức và bao giờ những trẻ em này mới được coi là người khuyết tật ? 

GSTS Nguyễn Thanh Liêm
Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỉ Hà nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here